Managementul calității - ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Managementul calității

La Unitatea HYGEIA FIV Embryogenesis aplicăm un Sistem de Management a calității, care acoperă întreaga gamă a serviciilor și operațiunilor noastre (clinice, administrative, de laborator și suport).

EN 15224 – Sistem de Management a calității – EN ISO 9001:2015 pentru asistență medicală

În cadrul acestui sistem, ne-am asumat următoarele angajamente:

 • Răspundem nevoilor, dorințelor și așteptărilor pacienților și ale rudelor acestora, în vederea satisfacerii lor și a furnizării optime de servicii. Ne propunem să îndeplinim cerințele angajaților, partenerilor și a comunității în general, în ceea ce privește furnizarea de servicii de reproducere umană asistată medical, sănătatea și siguranța la locul de muncă și mediul înconjurător.
 • Νe angajăm să oferim servicii excelente dispunând de resursele necesare, de personal bine pregătit, de tehnologie de vârf și de aplicarea bunelor practici profesionale.
  Respectăm dispozițiile legale și cerințele de reglementare aplicabile, care se aplică periodic, precum și obligațiile pe care ni le-am asumat în scris privind prestarea de servicii de sarcină și procreare realizate prin alte metode decât uniunea normală a unui bărbat și unei femeii, întreținerea, furnizarea de gameți umani, de material ovarian și testicular și de zigoților și de ovule fecundate, destinate utilizării în scopuri de cercetare sau în contextul reproducerii umane asistate medical, securitatea și sănătatea lucrătorilor, mediul și protecția datelor cu caracter personal.
 • Îndeplinim cerințele standardului pentru care am primit certificare:
  • EN 15224 – Sistem de Management a calității – EN ISO 9001:2015 pentru asistență medicală
   
 • Aplicăm principiul de bază al prevenirii în toate activitățile corporative.
 • Protejăm mediul înconjurător. Ne angajăm să prevenim poluarea, să utilizăm în mod durabil resursele, să atenuăm schimbările climatice și să ne adaptăm la acestea, precum și să protejăm biodiversitatea și ecosistemele prin respectarea normelor de drept naționale și europene.
 • în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor. Ne angajăm să eliminăm riscurile și să reducem riscurile la adresa sănătății și securității în muncă. Ne angajăm să sprijinim consultarea și participarea angajaților și a reprezentanților acestora.
 • Asigurăm un climat de încredere și de cultură a securității pentru personalul nostru, </strongcare promovează comunicarea deschisă, participarea activă, diversitatea opiniilor, apărarea drepturilor,asumarea răspunderii, siguranța, responsabilitatea față de mediu, munca în echipă, educația și dezvoltarea personală, realizarea obiectivelor și recunoașterea atunci când sunt îndeplinite așteptările.
 • Minimalizăm apariția deviațiilor de la standardul nostru operațional și de la practicile bune internaționale. Atenuăm consecințele posibilelor incidente, accidente de muncă și/sau de mediu și ne asigurăm că acestea sunt tratate în mod eficace și rapid.
 • Ne angajăm să îmbunătățim continuu sistemul de management al calității, pentru a îmbunătăți performanța noastră și ca să atingem obiectivele noastre strategice pentru excelența antreprenorială.
EN 15224 – Sistem de Management a calității – EN ISO 9001:2015 pentru asistență medicală