Blog

Egg Donation

Γράφει ο
Στέλιος Παπαδόπουλος,
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ

Παγκοσμίως 10-15% των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικίας παρουσιάζουν δυσκολία στην επίτευξη εγκυμοσύνης. Υπάρχουν πολλές αιτίες γι’ αυτό, ανδρικής και γυναικείας υπαιτιότητας, αλλά με τις σύγχρονες τεχνικές  της εξωσωματικής γονιμοποίησης τα περισσότερα προβλήματα υπογονιμότητας θεραπεύονται. Παρόλα αυτά, υπάρχουν γυναίκες που θα εκπληρώσουν το όνειρο ενός παιδιού παρά μόνο με τη βοήθεια μιας άλλης γυναίκας που θα τους δωρίσει τα ωάρια της.

Ποιες γυναίκες χρειάζονται δωρεά ωαρίων;

Οι γυναίκες που χρειάζονται δανεικά ωάρια είναι αυτές που δεν έχουν ωάρια ή αυτά που υπάρχουν είναι λίγα και κακής ποιότητας όπως στις γυναίκες μεγάλης αναπαραγωγικής ηλικίας. Επίσης γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια δηλαδή εκείνες που σταματάει η περίοδος τους πριν τα 40 ή με κάποιο γενετικό νόσημα όπως σύνδρομο Turner  και επιμωσαϊκισμό με κίνδυνο να μεταφέρουν το πρόβλημα στα παιδιά τους. Τέλος, ασθενείς με καρκίνο ή αυτοάνοσα νοσήματα που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία όπου έχουν βλάψει ανεπανόρθωτα τις ωοθήκες τους έχουν ανάγκη από δανεικά ωάρια.

Πως συλλέγονται τα ωάρια;

Η δότρια ωαρίων πριν τη διαδικασία θα υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο όπου λαμβάνουμε αναλυτικό ιατρικό ιστορικό,  γυναικολογική εξέταση και γίνονται εξετάσεις αίματος όπως ορίζει ο νέος νόμος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αν η κατάσταση της υγείας της είναι καλή εν συνεχεία θα λάβει ορμονική θεραπεία για 10- 12 ημέρες για τη διέγερση των ωοθηκών της όπως ακριβώς σε έναν κανονικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μετά από υπερηχογραφική παρακολούθηση των ωοθυλακίων θα γίνει η ωοληψία  και την ίδια ημέρα θα γονιμοποιηθούν τα ωάρια με το σπέρμα του συζύγου/συντρόφου της λήπτριας. Η επώαση των εμβρύων θα γίνει για 3 ή 5 ημέρες και τα έμβρυα θα μεταφερθούν στη μήτρα της λήπτριας με μία απλή διαδικασία που λέγεται εμβρυομεταφορά αφού φυσικά προετοιμάσουμε κατάλληλα το ενδομήτριο. Σε μια μορφολογικά φυσιολογική μήτρα η επιτυχία της μεθόδου είναι 70%-80% για κάθε εμβρυομεταφορά.

Γιατί να προτιμήσω την Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ;

Η Ελληνική νομοθεσία ενώ είναι αρκετά φιλελεύθερη σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα θέτει ένα αυστηρό πλαίσιο τήρησης κανόνων όπου προστατεύουν το ζευγάρι και τη δότρια. Σύμφωνα με το νόμο η ταυτότητα του ατόμου που έχει δωρίσει ωάρια δεν γίνεται γνωστή στους συμβαλλόμενους γονείς και αντίστροφα.  Η διαδικασία μπορεί να γίνει μέχρι τη συμπλήρωση των 50 ετών της λήπτριας. Ο νόμος επιβάλλει μια σειρά αιματολογικών εξετάσεων της δότριας που να διασφαλίζουν την υγεία της λήπτριας και του εμβρύου που θα προκύψει. Επίσης ορίζει συγκεκριμένη αμοιβή για τη δότρια λόγω απουσίας από  την εργασία της και λόγω βιολογικής καταπόνησης. Η ωοληψία της δότριας καταχωρείτε στο ηλεκτρονικό αρχείο της εθνικής αρχής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.  Η νομική υπηρεσία του ΜΗΤΕΡΑ τηρεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο δωρεάς ωαρίων όπου το ζευγάρι επωφελείται με περισσότερα και καλύτερης ποιότητας φρέσκα ωάρια και έτσι καλύτερης ποιότητας έμβρυα γεγονός που σημαίνει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας που φθάνει το 90% γέννησης ενός υγιούς παιδιού.

Συχνές Ερωτήσεις

Η δωρεά ωαρίων δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να μείνουν έγκυες να ολοκληρώσουν την οικογένειά τους. Τα διλήμματα που έχουν οι λήπτριες αφορούν περισσότερο την υγεία του παιδιού που θα προκύψει. Όπως γνωρίζουμε τα ωάρια μιας γυναίκας άνω των 40 έχουν μεγάλες πιθανότητες χρωμοσωμικών ανωμαλιών και σοβαρών προβλημάτων υγείας για το παιδί. Άρα η γυναίκα ωφελείται από ένα υγιές μωρό αφού τα ωάρια προέρχονται από γυναίκες νεαρής ηλικίας. Ο σύγχρονος προγεννητικός έλεγχος των εμβρύων είτε στο εργαστήριο είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τους νέους γονείς. Η επιγενετική έχει αποδείξει ότι ανταλλαγή γενετικού υλικού γίνετε στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο της μήτρας στον γονότυπο και φαινότυπο του παιδιού. Επίσης η κυοφορία των 9 μηνών θα  προσφέρει στη μητέρα την απίστευτη εμπειρία της εγκυμοσύνης και του τοκετού και έτσι την αιώνια σύνδεσή της με το παιδί της.

Συμπέρασμα

Η  Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ, είναι μια από τις μεγαλύτερες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ευρώπη με το πιο έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πρόσφατα ανακαινισμένη με το πιο σύγχρονο εργαστήριο στην Ελλάδα και στο πιο ασφαλές περιβάλλον ενός μεγάλου θεραπευτηρίου, παρέχοντας στο ζευγάρι όλες τις νομικές και κλινικές πληροφορίες γύρω από τη δωρεά ωαρίων που να διασφαλίζουν την μελλοντική τους οικογένεια.