Γενετικό Εργαστήριο - ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Γενετικό Εργαστήριο

Εργαστήριο Γενετικής

Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πραγματοποιεί τον Προεμφυτευτικό Γενετικό Έλεγχο σε αυτόνομο εργαστήριο γενετικής που βρίσκεται εντός της Μονάδας. Το εργαστήριο γενετικής της Μονάδας  είναι  το πρώτο στην Ελλάδα αδειοδοτημένο από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Το Εργαστήριο Γενετικής  λειτουργεί  σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών και είναι πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής. Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από μια ομάδα γενετιστών με 20ετή εμπειρία στο χώρο του Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου και της γενετικής συμβουλευτικής. Εφαρμόζει την τεχνολογία NGS (Next Generation Sequencing), την πλέον σύγχρονη  τεχνική για τον πλήρη έλεγχο των χρωμοσωμάτων στα έμβρυα προεμφυτευτικά,  με στόχο την αξιόπιστη, γρήγορη και ποιοτική ανάλυση, με βάση τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας για την εφαρμογή του Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου.

Η μέθοδος NGS πραγματοποιεί ταυτόχρονη αλληλούχιση εκατομμυρίων βάσεων DNA.  Σε σύγκριση με παλαιότερες μεθόδους η NGS έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών και μωσαϊκισμού (παρουσία δύο κυτταρικών σειρών με διαφορετική γενετική σύσταση), είναι αυτοματοποιημένη μέθοδος  ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους από ανθρώπινο παράγοντα και αποτελεί τεχνολογία αιχμής  με αξιόπιστη ανάλυση των αποτελεσμάτων.

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ NGS

Ανευπλοειδικό (παθολογικό) έμβρυο

Γράφημα που απεικονίζει την ανάλυση των χρωμοσωμάτων σε δείγμα μετά από βιοψία βλαστοκύστης (5ης ημέρας).  Το αποτέλεσμα δείχνει  ότι το δείγμα που αντιστοιχεί στο έμβρυο φέρει μονοσωμία (απουσία  του ενός εκ των δύο) του χρωμοσώματος 10.

Ευπλοειδικό (φυσιολογικό) έμβρυο

Γράφημα που απεικονίζει την ανάλυση των χρωμοσωμάτων σε δείγμα μετά από βιοψία βλαστοκύστης (5ης ημέρας). Το αποτέλεσμα δείχνει  ότι το δείγμα που αντιστοιχεί στο έμβρυο είναι  ευπλοειδικό (φυσιολογικό).

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο