Προεμφυτευτικός Έλεγχος - ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Προεμφυτευτικός Έλεγχος

Προεμφυτευτικός Έλεγχος

Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις διαθέτει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου, μιας διαδικασίας που σκοπεύει στην εμβρυομεταφορά μόνο υγιών εμβρύων, απαλλαγμένων από κληρονομικές ασθένειες ή χρωμοσωμικές διαταραχές σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τέτοιες καταστάσεις.  Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα έμβρυα καλλιεργούνται έως το στάδιο της βλαστοκύστης (συνήθως), οπότε και γίνεται η βιοψία τους. Με την χρήση ειδικού laser διανοίγεται μια οπή στην ζώνη του εμβρύου από όπου λαμβάνονται λίγα κύτταρα, τα οποία και αποστέλλονται για έλεγχο. Σύμφωνα με την πρόσφατα καθιερωμένη νέα ορολογία, ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος διακρίνεται σε:

Η επιθυμία σας να προσφέρετε απλόχερα την περίσσια αγάπη που κρατάτε μέσα σας είναι και δική μας επιθυμία.

1200x800-εργαστήριο

• PGT-M (preimplantation genetic testing for monogenic/ single gene defects):

Η μέθοδος PGT-M επιτρέπει την ανίχνευση συγκεκριμένων γονιδιακών μεταλλάξεων που είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση γνωστών, συγγενών και κληρονομικών νοσημάτων. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου οι υποψήφιοι γονείς είναι φορείς μεταλλάξεων που σχετίζονται με γενετικά νοσήματα. Τα έμβρυα ελέγχονται για την παρουσία των συγκεκριμένων μεταλλάξεων πριν την εμφύτευση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα παιδιά δε θα κληρονομήσουν το γενετικό νόσημα των γονιών τους.
Παραδείγματα ασθενειών που εφαρμόζεται η PGT-M είναι η α- και β-μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, κ.ά. Με τη συνεχή πρόοδο της γενετικής είναι δυνατή η ταυτοποίηση περισσότερων γονιδίων που ευθύνονται για σπανιότερες κληρονομικές ασθένειες. Πρέπει να τονιστεί ότι η PGT-M αναζητά συγκεκριμένα νοσήματα και δεν αποκλείει τη γέννηση ενός παιδιού με άλλης μορφής γενετική βλάβη.
Η μέθοδος ήταν παλαιότερα γνωστή και ως PGD (preimplantation genetic diagnosis).

• PGT-A (preimplantation genetic testing for aneuploidies)

Ο στόχος του PGT-A είναι να αναγνωρίσει έμβρυα με αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ανευπλοειδίες). Αποσκοπεί στην απόρριψη χρωμοσωμικά ανώμαλων εμβρύων, και τη μεταφορά μόνο των χρωμοσωμικά άρτιων. Είναι γνωστό ότι το 40 έως το 60% των εμβρύων είναι ανευπλοειδικά, ενώ αυτό το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο σε γυναίκες άνω των 40 ετών. Οι κύριες ενδείξεις για τη χρήση του PGT-A περιλαμβάνουν την προχωρημένη ηλικία της γυναίκας, την επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης και τις επαναλαμβανόμενες αποβολές.
Η μέθοδος ήταν παλαιότερα γνωστή και ως PGS (preimplantation genetic screening).

• PGT-SR (preimplantation genetic testing for structural rearrangements)

H μέθοδος PGT-SR αναγνωρίζει δομικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων, όπως έλλειψη, αναστροφή ή μετατόπιση. Τα άτομα που είναι φορείς τέτοιων δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο παραγωγής εμβρύων με λανθασμένη (μη ισοζυγισμένη) ποσότητα γενετικού υλικού, τα οποία συνήθως δεν οδηγούν σε εγκυμοσύνη. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο ένας ή και οι δύο υποψήφιοι γονείς είναι φορείς δομικής ανωμαλίας, ή αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενης αποβολής ή γέννησης παιδιού με χρωμοσωμική δομική ανωμαλία.

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο