Εξωσωματική γονιμοποίηση – Μικρογονιμοποίηση - ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Εξωσωματική γονιμοποίηση – Μικρογονιμοποίηση

Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πλέον εξελιγμένη και αποτελεσματική θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Περιλαμβάνει την γονιμοποίηση ωαρίων από σπερματοζωάρια στο εργαστήριο – in vitro – προκειμένου να δημιουργηθούν έμβρυα, τα οποίαστην συνέχεια καλλιεργούνται για 2-6 ημέρες σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες μέσα σε ειδικούς επωαστικούς κλιβάνους. Μετά την επιλογή ενός ή δύο εμβρύων καλής ποιότητας ακολουθεί η μεταφορά τους στην μήτρα, ενώ εφόσον υπάρχουν πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας μπορούν να καταψυχθούν για μελλοντική χρήση.

Πότε εφαρμόζεται;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της γυναικείας ή/και ανδρικής υπογονιμότητας. Συνιστάται για γυναίκες με απόφραξη σαλπίγγων ή υδροσάλπιγγες, με ενδομητρίωση,με προβλήματα ωορρηξίας ή σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας, καθώς επίσης και για άνδρες με διαταραχές σπέρματος (μέτρια ή σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα). Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι επίσης απαραίτητη για ζευγάρια που θα υποβληθούν σε προεμφυτευτική γενετική διάγνωση.

Η επιθυμία σας να προσφέρετε απλόχερα την περίσσια αγάπη που κρατάτε μέσα σας είναι και δική μας επιθυμία.

IVF

Τα στάδια ενός τυπικού κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης

Σε ένα τυπικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης η γυναίκα υποβάλλεται σε φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών της για τη λήψη περισσοτέρων του ενός ωαρίων, τα οποία στην συνέχεια θα γονιμοποιηθούν στο εργαστήριο με τα σπερματοζωάρια του συντρόφου (ή δότη σπέρματος). Βέβαια είναι δυνατή και η εξωσωματική σε φυσικό κύκλο, χωρίς τη λήψη φαρμάκων.

Διαβάστε περισσότερα εδω: link

Η ωοληψία, δηλαδή η διαδικασία την συλλογής των ωαρίων από τις ωοθήκες, είναι μια απλή και σύντομη διαδικασία, η οποία διαρκεί περίπου 15-20 λεπτάκαι πραγματοποιείται υπό μέθη στο χειρουργείο. Περιλαμβάνει την παρακέντηση των ωοθυλακίων υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση και την αναρρόφηση του ωοθυλακικού υγρού, το οποίο περιέχει τα ωάρια. Τα ωάρια απομονώνονται από τους εμβρυολόγους και διατηρούνται σε ειδικές συνθήκες στο εργαστήριο. Μετά τη διαδικασία, η γυναίκαπαραμένει για λίγο στην ανάνηψη και στην συνέχεια επιστρέφει στο σπίτι της.

Το επόμενο βήμα είναι η γονιμοποίηση των ωαρίων, με το σπέρμα του συντρόφου. Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι για τη γονιμοποίηση των ωαρίων: η συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitrofertilization, IVF), και η μικρογονιμοποίηση (ICSI).

  • Κλασσική IVF

Τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια αναμειγνύονται σε τρυβλίο με ειδικό καλλιεργητικό υγρό. Τα σπερματοζωάρια προσεγγίζουν και γονιμοποιούν τα ωάρια χωρίς να απαιτείται άλλη παρέμβαση. Η επιτυχία της κλασσικής IVF προϋποθέτει καλής ποιότητας σπέρμα, με ικανό αριθμό κινούμενων σπερματοζωαρίων. Μετά από 16-18 ώρες επώασης, οι εμβρυολόγοι ελέγχουν τον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων, τα οποία συνεχίζουν να καλλιεργούνται στο εργαστήριο μέχρι την ημέρα της εμβρυομεταφοράς.

  • Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Η τεχνική ICSI περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός σπερματοζωαρίου απευθείας στο εσωτερικό ενός ωαρίου. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υπογονιμότητας ανδρικού παράγοντα, όταν δηλαδή το σπέρμα υστερεί σε αριθμό ή κινητικότητα σπερματοζωαρίων, οπότε και είναι επίφοβη η κλασσική IVF. H τεχνική ICSI είναι επίσης κατάλληλη για ζευγάρια με καλής ποιότητας σπέρμα, τα οποία όμως είχαν μη αναμενόμενη ολική αποτυχία γονιμοποίησης σε προηγούμενη προσπάθεια με κλασσική IVF.

Τα γονιμοποιημένα ωάρια (έμβρυα) παρακολουθούνται προσεκτικά καθώς αναπτύσσονται για 2-5 ημέρες κάτω από αυστηρές συνθήκες καλλιέργειας στο υπερσύγχρονο εμβρυολογικό εργαστήριο της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις.

Οι εμβρυολόγοι μας είναι υπεύθυνοι για τη εξασφάλιση των ιδανικών συνθηκών καλλιέργειας καθόλα τα στάδια της εξέλιξης των εμβρύωνενώ ταυτόχρονα παρατηρούν και αναλύουν την ανάπτυξή τους ώστε να εκτιμήσουν την ποιότητά τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: link

Το έμβρυο, κατά τις πρώτες ημέρες της ανάπτυξής του περιβάλλεται από ένα κέλυφος, την διαφανή ζώνη και για να εμφυτευθεί θα πρέπει να βγει από το κέλυφος αυτό.

Αν η διαφανής ζώνη είναι πολύ παχιά ή σκληρή (όπως μπορεί να συμβαίνει σε έμβρυα γυναικών προχωρημένης ηλικίας), ίσως να υπάρχει δυσκολία στην έξοδο του εμβρύου και να εμποδιστεί έτσι η εμφύτευση.

Με την τεχνική της Υποβοηθούμενης Εκκόλαψης ανοίγουμε (με διάφορους τρόπους, συνήθως όμως με Laser) μια οπή στην διαφανή ζώνη των εμβρύων λίγο πριν κάνουμε την εμβρυομεταφορά, ελπίζοντας ότι αυτό θα διευκολύνει την εμφύτευσή τους. Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής σε όλα τα ζευγάρια δεν συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα, παρά μόνο ίσως σε περιπτώσεις με ιστορικό πολλαπλών αποτυχιών εξωσωματικής ή προχωρημένης ηλικίας της γυναίκας.

Για να πραγματοποιηθεί η εμβρυομεταφορά, η μήτρα της γυναίκας πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, διασφαλίζοντας ότι το ενδομήτριο (το εσωτερικό στρώμα της μήτρας που επαλείφει την ενδομητρική κοιλότητα) έχει τις προϋποθέσεις για να υποδεχτεί το έμβρυο. Κατά τη μεταφορά, το καλύτερο έμβρυο μεταφέρεται στη μήτρα με τη βοήθεια ενός εύκαμπτου καθετήρα υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση. Η διαδικασία πραγματοποιείται στο χειρουργείο, αλλά είναι γρήγορη και ανώδυνη και δεν απαιτεί κανέναν τύπο αναισθησίας. Με βάση την ελληνική νομοθεσία, επιτρέπεται η μεταφορά έως 2 εμβρύων για γυναίκες έως και 39 ετών. Εξαίρεση αποτελούν γυναίκες 35-39 ετών που έχουν υποβληθεί ήδη σε τουλάχιστον 2 προηγούμενες προσπάθειες, οι οποίες επιτρέπεται με μεταφέρουν έως 3 έμβρυα. Σε γυναίκες 40 ετών επιτρέπεται η μεταφορά 3 εμβρύων. Σε γυναίκες 41-49 ετών επιτρέπεται η μεταφορά έως 4 εμβρύων. Σε περιστατικά δωρεάς ωαρίων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι τα 2 έμβρυα, ασχέτως της ηλικίας της λήπτριας.

Μετά την εμβρυομεταφορά, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία που θα κάνετε το τεστ εγκυμοσύνης, δηλαδή τη μέτρηση της β χοριακήςγοναδοτροπίνης (hCG) στο αίμα. Μπορείτε να συνεχίσετε τις κανονικές δραστηριότητες εν αναμονή του αποτελέσματος, αποφεύγοντας απλάτις υπερβολές Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, 15 ημέρες αργότερα ο γυναικολόγος σας θα πραγματοποιήσει ένα υπερηχογράφημα για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη εμβρυικού σάκου με καρδιακή λειτουργία.

Αν κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση προκύψουν πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας (πέραν αυτών που θα μεταφερθούν), τα έμβρυα αυτά καταψύχονται.

Στη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις διαθέτουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάψυξης εμβρύων (καθώς και ωαρίων και σπέρματος), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υαλοποίησης. Η επιβίωση των εμβρύων μετά την απόψυξη συνήθως ξεπερνά το 90%, ενώ τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι παρόμοια ή και υψηλότερααπό εκείνα με νωπά έμβρυα.

Τα κατεψυγμένα έμβρυα φυλάσσονται σε υγρό άζωτο κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες στον εξειδικευμένο χώρο της Τράπεζας Κατάψυξης της Μονάδας μας.

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο