Πρωτόκολλα διέγερσης Mini IVF Φυσικός κύκλος - ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Πρωτόκολλα διέγερσης Mini IVF Φυσικός κύκλος

Πρωτόκολλα διέγερσης ωοθηκών

Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, επιδιώκουμε (εφόσον είναι εφικτό ή δεν αντενδείκνυται) να έχουμε περισσότερα από ένα ωάρια της γυναίκας σε κάθε προσπάθεια.
Η φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών θα πρέπει να γίνεται με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ζευγάρι, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να αποφευχθούν οι επιπλοκές. Οι γυναίκες που ακολουθούν πρόγραμμα διέγερσης μπορούν να συνεχίζουν τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Η ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κάποιου ειδικού πρωτοκόλλου διέγερσης.

Η επιθυμία σας να προσφέρετε απλόχερα την περίσσια αγάπη που κρατάτε μέσα σας είναι και δική μας επιθυμία.

inseminacion-artificial3

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι:

• Οι γοναδοτροφίνες, οι οποίες διεγείρουν τις ωοθήκες, χορηγούνται με την μορφή ενέσεων (συνήθως υποδορίως, δηλαδή στην κοιλιά ή στον μηρό με μικρή βελόνα τύπου ινσουλίνης ή με την εύκολη χρήση ειδικής πένας), πρέπει να γίνονται την ίδια περίπου ώρα σε καθημερινή βάση, ενώ η δόση τους (πόσες «μονάδες» δηλαδή θα χορηγηθούν) ρυθμίζεται ανάλογα με την γυναίκα και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη του κύκλου. Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα γοναδοτροφινών που διαφέρουν ανάλογα με το ποιες ορμόνες περιέχουν (FSH, LH, ή συνδυασμό τους) και με την προέλευσή τους (όπως ανασυνδυασμένες ή ανθρώπειες κεκαθαρμένες)
• Τα ανάλογα της υποθαλαμικής ορμόνης που διεγείρει την έκλυση των γοναδοτροφινών (αγωνιστές ή ανταγωνιστές): Η χορήγηση των ουσιών αυτών επιτυγχάνει την καταστολή της παραγωγής των ενδογενών γοναδοτροπινών της γυναίκας, αυτών δηλαδή που η ίδια παράγει. Οι αγωνιστές χρειάζονται 7-10 ημέρες για να πετύχουν αυτή την καταστολή, ενώ οι ανταγωνιστές άμεσα, εντός ωρών. Τα ανάλογα χορηγούνται σε καθημερινή βάση και την ίδια περίπου ώρα, με την μορφή υποδορίων ενέσεων ή σπανιότερα με την μορφή εισπνοών από την μύτη.
• Η χοριακήγοναδοτροπίνη (ανθρώπειος ή ανασυνδυασμένη), η οποία χορηγείται εφάπαξ σε ενέσιμη μορφή την κατάλληλη χρονική στιγμή (ανάλογα με την ανάπτυξη των ωοθυλακίων και την προβλεπόμενη ώρα της ωοληψίας) και προκαλεί την τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων και την ωοθυλακιορρηξία.

Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών που βασικά διαφέρουν στο πότε θα ξεκινήσει η καταστολή με την χορήγηση των αναλόγων.
Στο πρωτόκολλο ανταγωνιστή ξεκινάμετις ενέσεις γοναδοτροφινών την 2η ημέρα της περιόδου και προσθέτουμε τις ενέσεις ανταγωνιστή όταν τα αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια έχουν μέση διάμετρο 13-14 χιλιοστά, δηλαδή περίπου κατά την 5η-6η ημέρα διέγερσης.
Στο επίμηκες (μακρύ) πρωτόκολλο αγωνιστή, ξεκινάμε την καθημερινή ένεση του αγωνιστή από τον προηγούμενο της διέγερσης κύκλο (γύρω στις επτά ημέρες πριν από την αναμενόμενη πρώτη ημέρα περιόδου), και μετά την έναρξη της περιόδου ξεκινάμε την διέγερση των ωοθηκών με την χορήγηση γοναδοτροφινών.
Στο βραχύ πρωτόκολλο αγωνιστή, ξεκινάμε τις ενέσεις του αγωνιστή την 2η ημέρα της περιόδου και την επομένη (δηλαδή την 3η ημέρα) ξεκινάμε και τις ενέσεις γοναδοτροφινών.

Mini IVF
Τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η φαρμακευτική παρέμβαση στους κύκλους εξωσωματικής αναπτύχθηκε η ιδέα της mini IVF. Στην ουσία πραγματοποιείται μια ήπια διέγερση των ωοθηκών με χορήγηση ενέσεων χαμηλής δόσης γοναδοτροφινών ή/και χαπιών από το στόμα, και έτσι αναπτύσσονται λιγότερα ωοθυλάκια στις ωοθήκες τα οποία παρακολουθούνται όπως και στους κλασσικούς κύκλους εξωσωματικής για να ακολουθήσει η ωοληψία, η γονιμοποίηση, η καλλιέργεια του ή των εμβρύων και η εμβρυομεταφορά. Η mini IVF μπορεί να εφαρμοστεί σε γυναίκες που δεν θέλουν να λάβουν υψηλές δόσεις φαρμάκων ή θέλουν να περιορίσουν το κόστος της θεραπείας με τίμημα βέβαια τον περιορισμένο αριθμό των εμβρύων που θα προκύψουν. Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως γυναικών με χαμηλό ωοθηκικό απόθεμα, η mini IVF μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα από τους κλασσικούς κύκλους

Φυσικός Κύκλος
Στους φυσικούς κύκλους, δεν χορηγείται καμία φαρμακευτική αγωγή στην γυναίκα και ουσιαστικά παρακολουθούμε το ωοθυλάκιο που αναπτύσσεται φυσιολογικά κάθε μήνα. Όταν το ωοθυλάκιο φτάσει στο κατάλληλο μέγεθος κάνουμε την ωοληψία και λαμβάνουμε το ωάριο. Οι φυσικοί κύκλοι είναι προφανώς πιο απλοί για την γυναίκα, αλλά αφενός περιοριζόμαστε στην λήψη ενός ωαρίου και αφετέρου ελλοχεύουν οι κίνδυνοι να μην προλάβουμε να πάρουμε το ωάριο, να μην είναι ώριμο, να μην γονιμοποιηθεί ή το έμβρυο που θα προκύψει να μην είναι κατάλληλο για εμβρυομεταφορά. Συχνά, ο φυσικός κύκλος είναι μονόδρομος, όπως σε περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στα φάρμακα διέγερσης. Επίσης, ίσως να έχει θέση σε γυναίκες με χαμηλό ωοθηκικό απόθεμα που θέλουν να συλλέξουν ωάρια/έμβρυα για να κάνουν μια μελλοντική εμβρυομεταφορά με μεγαλύτερες αξιώσεις.

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο