Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Κατά την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, συχνά προκύπτει μεγάλος αριθμός εμβρύων, από τα οποία μόνο τα (ένα ή δύο) καλύτερα έμβρυα επιλέγονται για εμβρυομεταφορά.
Στο Υγεία IVF διαθέτουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάψυξης εμβρύων, καθώς και ωαρίων και σπέρματος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υαλοποίησης. Η επιβίωση των εμβρύων μετά την απόψυξη συνήθως ξεπερνά το 90%, ενώ τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι υψηλά και παρόμοια με τη μεταφορά νωπών εμβρύων.
Τα κατεψυγμένα έμβρυα φυλάσσονται σε υγρό άζωτο κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες στον εξειδικευμένο χώρο της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης της Μονάδας μας.

Κρυοσυντήρηση εμβρύων
Η υαλοποίηση εμβρύων είναι πλέον μια καθιερωμένη διαδικασία. Μας επιτρέπει να καταψύξουμε έμβρυα καλής ποιότητας που παραμένουν μετά τη μεταφορά εμβρύων ή εάν η μεταφορά πρέπει να καθυστερήσει. Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν σε διάφορα στάδια, κατά τη διάρκεια ανάπτυξής τους στο εργαστήριο.

Κρυοσυντήρηση ωαρίων – Διατήρηση γονιμότητας
Η κατάψυξη των ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης επιτρέπει τη χρήση των ωαρίων αυτών σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Λόγω του γεγονότος ότι δεν σχηματίζονται κρύσταλλοι πάγου, τα ποσοστά επιβίωσης των ωαρίων είναι υψηλά, επιτρέποντας την αναβολή της μητρότητας με υψηλές πιθανότητες επιτυχίας.
Αυτό είναι σημαντικό για τις γυναίκες που θα ήθελαν να αποθηκεύσουν ωάρια πριν υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή άλλες θεραπείες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη γονιμότητά τους στο μέλλον.

Αποθηκεύουμε επίσης ωάρια για κοινωνικούς λόγους, για γυναίκες που δεν είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια οικογένεια τώρα, αλλά που αναγνωρίζουν τη σημασία της κατάψυξης ωαρίων ενώ είναι νεότερες. Τα ωάρια που καταψύχονται σε μικρότερη ηλικία είναι καλύτερης ποιότητας από αυτά που παράγουν οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.
Η κατάψυξη ωαρίων προτείνεται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Γυναίκες που επιθυμούν να αναβάλουν τη μητρότητα.
• Ογκολογικοί και άλλοι ασθενείς που θα λάβουν γοναδοτοξικές θεραπείες.
• Γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε επανειλημμένη χειρουργική επέμβαση ωοθηκών, για παράδειγμα στην περίπτωση ενδομητρίωσης.
• Ασθενείς για τους οποίους θα προτιμούσαμε να πραγματοποιήσουμε μεταφορά εμβρύου σε κύκλο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο λαμβάνει χώρα ορμονική διέγερση (όταν υπάρχει κίνδυνος OHSS, ανάπτυξη πολύποδων, υδροσάλπιγγας, απουσία σπερματοζωαρίων κ.λπ.)
• Ασθενείς που έχουν πτωχή ανταπόκριση που συσσωρεύσουν ωάρια

Κατάψυξη σπέρματος
Ίσως χρειαστεί να καταψύξετε σπέρμα για διατήρηση της γονιμότητας πριν από ορισμένες ιατρικές διαδικασίες ή κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θεραπείας γονιμότητας:
• Πριν από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
• Πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη γονιμότητα
• Πριν από έναν κύκλο εξωσωματικής σε περιστατικά βιοψίας όρχεως.
• Πριν από έναν κύκλο θεραπείας γονιμότητας ως «εφεδρικό» δείγμα για την ημέρα της θεραπείας, ή σε περίπτωση απουσίας του συζύγου/συντρόφου.

Κατάψυξη ωαρίων σε γυναίκες με καρκίνο
Η κατάψυξη των ωαρίων για γυναίκες με καρκίνο θα επιτρέψει την αναβολή της εγκυμοσύνης έως ότου η ασθενής αναρρώσει από την ασθένεια, με την ίδια αναπαραγωγική πρόγνωση που είχε όταν τα ωάρια καταψύχθηκαν κατά τη διάγνωση.
Είναι σημαντικό να λάβετε πληροφορίες ή / και συμβουλές σχετικά με τις επιλογές όσον αφορά τη διατήρηση της γονιμότητας μόλις γίνει η διάγνωση και εξετάζεται η θεραπεία με χημειοθεραπεία.
Όταν πρόκειται να σκεφτούμε την υαλοποίηση των ωαρίων των ασθενών με καρκίνο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη, όπως η ηλικία της, η λειτουργία των ωοθηκών και οι ωοθηκικές εφεδρείες, ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας και εάν ή όχι έχουμε έγκριση από τον οικολόγο. Η αναπαραγωγική πρόγνωση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των ωαρίων που επιτυγχάνουμε στην υαλοποίηση και την ηλικία της γυναίκας.

Διάρκεια κρυοσυντήρησης
Τα κατεψυγμένα έμβρυα, ωάρια και σπέρμα μπορούν να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 5 ετών. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης μπορεί να παρατείνεται έως ανώτατο όριο των είκοσι ετών σύμφωνα με τον Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α’ 204/22-10-2020).

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο

    [recaptcha]